Evidence as a measurement of time is het resultaat van een seminar over deep time. In een multidisciplinair team zijn we aan de slag gegaan met het gegeven tijd. De film laat zien dat het bestaan van de mens vluchtiger is dan de stenen die hier in de ijstijd naar toe zijn gekomen. Tegelijkertijd laat ook de mens zijn sporen na.
concept en realisatie Niels Bierhaus, Aoife Dunne, Bo Langrand en Eva Mels

Back to Top